Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, podaję do Państwa informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, podawanych dobrowolnie, podczas korzystania ze strony www.kociegzorcysta.pl

1. Informacje ogólne:

Operatorem serwisu, Sprzedawcą Usług oraz Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o danych osobowych jest: 

Joanna Glensk
Al. Solidarności 68/121,  00-240 Warszawa
Tel: 532 450 926
NIP: 7542936960, REGON: 384338336

Dane osobowe, zbierane są dobrowolnie poprzez formularz kontaktowy i przetwarzane w celach realizacji usług oferowanych na stronie www.kociegorcysta.pl, prowadzenia newslettera, obsługi zapytań przesłanych przez stronę, windykacji należności, prezentowania oferty lub informacji. Obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefony, adres e-mail. 

W przypadku wątpliwości lub pytań związanych  z polityką prywatności, zapraszam do kontaktu poprzez adres mailowy: kontakt@kociegzorcysta.pl.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane na stronie:

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

W celu ochrony danych  regularnie wykonuję kopie bezpieczeństwa i zmieniam swoje hasła administracyjne. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: www.mserwis.pl

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych:

W niektórych sytuacjach jako Administrator mam  prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na mnie, jako na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak: firma hostingowa na zasadzie powierzenia, w przypadku zamówień produktów fizycznych: kurierzy, operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele; w przypadku windykacji zaległych należności: kancelarie prawne i windykatorzy; a także podczas płatności za zakupione u mnie usługi i produkty: banki, operatorzy płatności

Twoje dane osobowe przetwarzam nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). 

Przysługuje Ci prawo żądania ode mnie, jako Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie hostingowego przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przezemie jako Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi strony www.kociegzorcysta.pl i świadczonych przy jej pomocy usług. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłam ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach:

Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Informacje zachowaniu użytkowników na stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania stroną.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia usług lub zakupu towarów oferowanych na niniejszej stronie. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia umowy i całkowicie uniemożliwi zakupu de mnie produktów i usług. 

6. Istotne techniki marketingowe:

Stosuję okresowo analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazuję do Google Analytics danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika strony www.kociegzorcysta.pl. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W przypadku zapisu do newslettera, stosuję rozwiązań automatyzujących działanie strony w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie ode mnie korespondencji handlowej. Użytkownikowi w każdej chwili przynależy możliwość cofnięcia zgody i wypisanie się z newslettera.

7. Informacja o plikach cookies:

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych www.kociegzorcysta.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www.kociegzorcysta.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Usuwanie plików cookies:

Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach mojej strony.